Skip to main content
AktualnościApartamenty 29 Listopada

20 000 zł na wykończenie mieszkania w sklepach Excellent!

By 20 marca 2022No Comments

Kup jeden z Apartamentów 29 i odbierz voucher na wykończenie mieszkania w sklepach Excellent.

Promocja ważna do 30-go Kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji w biurze sprzedaży.

Regulamin promocji:

REGULAMIN VOUCHERÓW

1. Niniejszy regulamin dotyczy zasad korzystania z Voucherów wydawanych Nabywcy przez
Invest House S.A. z siedzibą w Krakowie zwanych dalej Kartą.

2. Wydawcą Karty jest Invest House S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Bociana 20, 31 –
231 Kraków wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000295820, NIP 6770065412.

3. Karta jest obsługiwana przez EXCELLENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Podłężu, 32 –
003 Podłęże, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 00000169449 dalej Excellent.

4. Karta jest dokumentem posiadającym wartość nominalną 20 000 zł, który uprawnia jej
właściciela do wykorzystania ich na usługę wykończenia mieszkania przez Excellent.

Każda Karta będzie posiadała numer przypisany do konkretnego Nabywcy, któremu została
nadana i tylko ten Nabywca będzie mógł ją wykorzystać.
5. Środki pieniężne zapisane na Karcie nie podlegają oprocentowaniu oraz nie podlegają
wymianie na gotówkę.

6. Termin ważności Karty upływa po okresie trzech miesięcy od daty zawarcia umowy
przenoszącej własność pomiędzy Invest House S.A. a Klientem kupującym mieszkanie.
7. Karta jest dokumentem jednokrotnego użytku.

8. W przypadku, gdy wartość usługi wykończenia mieszkania jest wyższa niż wartość
zgromadzonych na Karcie środków pieniężnych Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty
różnicy ze środków własnych. W przypadku gdy wartość wykorzystanych jednorazowo
środków jest niższa niż wartość nominalna Karty pozostałe, niewykorzystane środki nie
podlegają wypłacie ani nie mogą być wykorzystane przy kolejnych zakupach.

9. Odmowa realizacji usługi przy pomocy Karty może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy:
a. Karta jest uszkodzona w takim stopniu, że uniemożliwia to odczytanie danych
znajdujących się na Karcie.
b. Karta straciła ważność na skutek upływu okresu ważności określonego w punkcie 6.
c. Excellent i właściciel karty nie dojdą do porozumienia w kwestii postanowień umowy
wykończenia lokalu.

10. Wszelkie kwestie w zakresie obsługi Kart należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej
na adres: biuro@invest-house.com.pl lub adres siedziby Excellent.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 marca 2022 r

Regulamin w formie PDF.