ADRES:

INVEST HOUSE S. A.
ul. Bociana 20
31-231 Kraków

TELEFON:

12 416-39-32
12 416-33-15
FAX: 12 416-31-66

DANE REJESTROWE:

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem
KRS 0000295820, NIP 6770065412.